Sve na jednom mjestu....

Zenica
 • +387 61 453 397

 • info@ajan.ba

 • Zenica

 • Bulevar kralja Tvrtka I, br. 11

 • 9:00-18:00

 • Ponedjeljak-Petak

VOZAČKI ISPIT ZA KATEGORIJE C1, C, C1E, CE, D i DE, TAHOGRAF KARTICA, COD 95-POSTANI PROFESIONALNI VOZAČ SA AUTOŠKOLOM AJAN JER VAM NUDIMO SVE NA JEDNOM MJESTU

POTKATEGORIJA C1

KANDIDAT AUTOŠKOLE AJAN-ĐENAN NOVALIĆ KOJI JE SA AUTOŠKOLOM AJAN POLOŽIO VOZAČKI ISPIT ZA KATEGORIJE B I C1

U potkategoriju C1 ubrajaju se motorna vozila za prevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg, a manja od 7.500 kg.

Vozački ispit za potkategoriju C1 možete polagati ukoliko ste navršili 18 godina života.

Procedura polaganja vozačkog ispita:

 • Teoretska nastava koju održavamo svaki radni dan u jutarnjim i poslijepodnevnim terminima i na koju možete dolaziti sve dok se ne spremite za polaganje testova

 • Polaganje testova

 • Praktična obuka u trajanju od 12 časova

 • Polaganje glavne vožnje pred komisijom.

Ukoliko još uvijek nemate vozačku dozvolu za B kategoriju, a imate namjeru da budete profesionalni vozač kamiona u budućnosti, savjetujemo Vam da polažete vozački ispit za B i C1 (pot)kategorije u paketu jer ćete na taj način izbjeći polaganje testova kada kasnije budete polagali vozački ispit za kategorije C i CE, a i finansijski je isplativije.

KATEGORIJE C i CE

KANDIDAT AUTOŠKOLE AJAN-AMIR MUJIĆ KOJI JE SA AUTOŠKOM AJAN POLOŽIO VOZAČKI ISPIT ZA KATEGORIJE B, C1, C I CE

U kategoriju C ubrajaju se motorna vozila za prevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 7. 500 kg.

U kategoriju CE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju C, a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg.

Vozački ispit za kategorije C i CE možete polagati ukoliko ste navršili 21 godinu života.

Ukoliko već posjedujete vozačku dozvolu za potkategoriju C1 ne polažete testove, a procedura polaganja vozačkog ispita uključuje praktičnu obuku za kategoriju C u trajanju od 8 časova, polaganje glavne vožnje pred komisijom za kategoriju C, zatim praktičnu obuku na kategoriji CE u trajanju od 6 časova i polaganje glavne vožnje za kategoriju CE pred komisijom.

Ukoliko nemate vozačku dozvolu za potkategoriju C1 nego samo vozačku dozvolu za B kategoriju možete polagati vozački ispit za kategorije C i CE s tim da morate polagati testove, pa tek nakon položenih testova možete pristupiti praktičnoj obuci.

Nakon položenog vozačkog ispita za kategorije C i CE u vozačku dozvolu Vam se upisuju sve teretne kategorije i potkategorije: C1, C, C1E i CE.

KATEGORIJE D i DE

KANDIDAT AUTOŠKOLE AJAN EDITA BUHA SA INSTRUKTOROM EMIROM AJANOVIĆEM NA OBUCI ZA KATEGORIJU D

U kategoriju D ubrajaju se motorna vozila za prevoz lica koja, osim sjedišta za vozača, imaju više od osam sjedišta.

U kategoriju DE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju D, a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg i priključno vozilo se ne koristi za prevoz lica.

Vozački ispit za kategorije D i DE možete polagati ukoliko ste navršili 24 godine života i ukoliko imate vozačku dozvolu za kategoriju B ili kategoriju C najmanje dvije godine.

Procedura polaganja vozačkog ispita za kategoriju D:

 • Teoretska nastava koju održavamo svaki radni dan u jutarnjim i poslijepodnevnim terminima i na koju možete dolaziti sve dok se ne spremite za polaganje testova

 • Polaganje testova

 • Praktična obuka u čije trajanje zavisi od toga da li posjedujete vozačku dozvolu za kategoriju B ili i za kategoriju C najmanje dvije godine i obuka traje duže ukoliko nemate vozačku dozvolu za kategoriju C.

 • Polaganje glavne vožnje pred komisijom.

Nakon položenog vozačkog ispita za kategoriju D možete pristupiti praktičnoj obuci za kategoriju DE u trajanju od 6 časova i polaganju vozačkog ispita za kategoriju DE.

TAHOGRAF KARTICA

Nakon što dobijete vozačku dozvolu za profesionalne kategorije da biste se zaposlili kao vozač trebat će Vam kartica za digitalni tahograf koju izdaje Federalno ministarstvo prometa i komunikacija u Mostaru, a mi ćemo za Vas popuniti svu potrebnu dokumentaciju i poslati zahtjev za karticu, te Vas obavijestiti kada Vaša kartica bude gotova.

COD 95

PREDAVANJA ZA COD 95

Ukoliko ste položili vozački ispit za profesionalne kategorije, dobili vozačku dozvolu i karticu za digitalni tahograf, a želite raditi kao vozač u nekoj od zemalja Europske Unije onda Vam treba COD 95. COD 95 polaže se u Sloveniji, na bosanskom jeziku, a jedina autoškola u regionu preko koje možete završiti COD 95 je Autoškola Ajan. Predavanja za COD 95 organizujemo najmanje jednom mjesečno. Predavanja budu jedan dan, a traju 4 sata. Nakon toga organizovan je prevoz vozača za Sloveniju, smještaj i noćenje u Sloveniji, polaganje ispita i povratak nazad za BiH.

Share this Post!